ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - poučení

>>> ke stažení v PDF

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Mgr. Petr Hejný

se sídlem Chlupáčova 1176/10, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00

IČ: 08528071

DIČ: CZ7312245798

zapsaný v živnostenském rejstříku – úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:

Úřad městské části Praha 5, č.j.: ZIV/U12866/2019/Pro

kontaktní údaje: +420 705 005 007, info@ecyklistika.cz, www.ecyklistika.cz
(dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.ecyklistika.cz (dále jen „e-shop“).

1.       PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1.  V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel (dále také „kupující“) právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedený postup, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodávajícího ke kupujícímu.

1.2.  V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

1.3.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl. 5 Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího (dále jen „VOP“).

1.4.  Toto Poučení o právu na odstoupení od smlouvy doplňuje ustanovení čl. 5 VOP o doporučený postup při uplatňování práv a povinností na odstoupení od smlouvy.

2.       Důsledky a postup pro odstoupení od smlouvy

2.1.  Nejpozději 14. den ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzala zboží, odešle prodávajícímu formou jednostranného právního jednání projev vůle o odstoupení od smlouvy. Využít k tomu může vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení na internetové stránce e-shopu. Kupující formulář vyplní, podepíše a sken odešle e-mailem na info@ecyklistika.cz nebo vytištěný a podepsaný vloží do zásilky s vráceným zbožím a informuje o tom prodávajícího na info@ecyklistika.cz.

2.2.  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty uvedené v bodu 2.1.

2.3.  Použití vzoru formuláře pro odstoupení od smlouvy není pro kupujícího povinné. Pakliže zvolí jinou formu oznámení s projevem vůle odstoupit od smlouvy, mělo by takové oznámení obsahovat zejména

2.3.1.  jednoznačné identifikátory objednávky a zboží – číslo objednávky, číslo faktury, datum nákupu a název výrobku,

2.3.2.  kontaktní informace – jméno a příjmení, adresu, telefon a email,

2.3.3.  číslo bankovního účtu,

2.3.4.  volitelně také poznámku s dalšími informacemi, které kupující považuje za důležité sdělit prodávajícímu.

2.4.  Kupující zboží doručí zpět na vlastní náklady na níže uvedenou adresu prodávajícího, přičemž způsob doručení na dobírku není možný (v takovém případě nebude zásilka prodávajícím převzata), a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy:

Mgr. Petr Hejný

Chlupáčova 1176/10

152 00 Praha 5 - Hlubočepy

2.5.  Zboží, které bude kupující odesílat v rámci odstoupení od smlouvy, je doporučeno vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží s vyšší hodnotou je doporučeno pro přepravu pojistit.

2.6.  Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

2.7.  Platbu prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu všechny platby dříve.

2.8.  Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující při nákupu zboží, nebo po vzájemné dohodě zvolí jiný způsob (převod na účet, složenka).

2.9.  Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit prodávajícímu v penězích.

2.10. Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním před odstoupením od smlouvy, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny prodávajícímu za dosud spotřebované služby.

V Praze dne 1.10.2019

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.