PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

>>> ke stažení v PDF

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Mgr. Petr Hejný

se sídlem Chlupáčova 1176/10, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00

IČ: 08528071

DIČ: CZ7312245798

zapsaný v živnostenském rejstříku – úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:

Úřad městské části Praha 5, č.j.: ZIV/U12866/2019/Pro

kontaktní údaje: +420 705 005 007, info@ecyklistika.cz, www.ecyklistika.cz
(dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.ecyklistika.cz (dále jen „e-shop“).

1.       ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Provozovatelem internetového obchodu eshop.ecyklistika.cz (dále jen „e-shop“) a zároveň správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR”) je Mgr. Petr Hejný se sídlem Chlupáčova 1176/10, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00, IČ 08528071, DIČ CZ7312245798, zapsaný v živnostenském rejstříku – úřadu příslušného podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 5, č.j.: ZI/U12866/2019/Pro (dále jen „správce“).

1.2.  Kontaktní údaje správce jsou

 • adresa: Chlupáčova 1176/10, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00,
 • email: info@ecyklistika.cz,
 • telefon: +420 705 005 007.

1.3.  Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.Toto Poučení o právu na odstoupení od smlouvy doplňuje ustanovení čl. 5 VOP o doporučený postup při uplatňování práv a povinností na odstoupení od smlouvy.

1.4.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.       ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky v e-shopu správce.

2.2.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

3.       ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.  Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu.

3.2.  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 •          uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy),
 •          další plnění vyplývající z poskytnutých služeb správcem, zejména se jedná o případy, kdy dochází k vrácení či reklamaci zboží,
 •          další zákonná povinnost, která je správci uložena obecně závaznými právními předpisy.

3.3.  Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky – Vaše jméno a příjmení, fakturační adresa, případně též doručovací adresa (liší-li se od fakturační adresy) a kontaktní údaje (email a telefonní číslo). Poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

3.4.  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4.       DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1.  Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

4.2.  Po uplynutí této nezbytné doby správce osobní údaje vymaže.

5.       PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

5.1.  Příjemci osobních údajů jsou osoby

 •          podílející se na dodání zboží / služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,
 •          zajišťující služby provozování e-shopu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (webové prezentace),
 •          zajišťující marketingové služby.

5.2.  Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.       VAŠE PRÁVA

6.1.  Za podmínek stanovených v GDPR máte

 •          právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 •          právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 •          právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 •          právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 •          právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 •         právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně na adresu správce nebo elektronicky na jeho email uvedený v čl. I těchto podmínek.

6.2.  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7.       PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2.  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3.   Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Odesláním registrace do databáze zákazníků e-shopu prostřednictvím internetového registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl(a).

V Praze dne 1.10.2019

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.