REKLAMACE - formulář

 >>> ke stažení v PDF

PRŮVODNÍ LIST K REKLAMACI

Vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné lhůtě. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím. Více informací o tom, jak postupovat při reklamaci zboží najdete v našich Obchodních podmínkách (čl. 7) a v Reklamačním řádu na adrese eshop.ecyklistika.cz.

DODAVATEL (PRODÁVAJÍCÍ)

Jméno a příjmení

Mgr. Petr Hejný

Číslo bankovního účtu

7312071416 / 2010

Ulice a číslo

Chlupáčova 1176/10

Město a PSČ

Praha 5 – Hlubočepy

Telefon

+420 705 005 007

Email

info@ecyklistika.cz

 

 

ZÁKAZNÍK (KUPUJÍCÍ)

Jméno a příjmení

 

Ulice a číslo

 

Město a PSČ

 

Telefon

 

Email

 

 

 

INFORMACE O REKLAMOVANÉM ZBOŽÍ

Číslo objednávky

 

Číslo faktury

 

Datum nákupu

 

Název zboží

Výrobní číslo

Popis závady (jak se závada projevuje, za jakých okolností k závadě došlo, jak často k ní dochází)Obsah balení (zboží zasílejte kompletní, včetně veškerého příslušenství, návodů a pokud je to možné i v originálním obalu)

       

 

 

____________________________

Datum a podpis zákazníka

POUČENÍ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

·    Zakoupení zboží je třeba prokázat předložením kupního dokladu (faktury), případně jiným dostatečně věrohodným způsobem (potvrzeným záručním listem).

·      Nelze uplatnit práva pro uplatnění reklamace z vad, která si zákazník (kupující) způsobil sám nebo o kterých při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které byla cena snížena na čemž se prodávající a kupující dohodli.

·      Reklamovat nelze běžné opotřebení věci.

·      Reklamace musí být uplatněna v zákonné záruční době (24 měsíců, pokud není u zboží výslovně uvedena doba delší).

·      Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady nebo dalšímu poškození zboží.

·      O výsledku řešení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího bez odkladu poté, co se ho dozví.

·    Vyprší-li zákonná lhůta pro vyřízení reklamace (30 kalendářních dnů od dne, kdy bylo reklamované zboží doručeno prodávajícímu), lze toto považovat za podstatné porušení smlouvy a kupující může od kupní smlouvy odstoupit.

·    Více informací o tom, jak postupovat při reklamaci zboží je Obchodních podmínkách (čl. 7) a v Reklamačním řádu prodávajícího na adrese eshop.ecyklistika.cz.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.