REKLAMACE - reklamační řád

 >>> ke stažení v PDF

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Mgr. Petr Hejný

se sídlem Chlupáčova 1176/10, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00

IČ: 08528071

DIČ: CZ7312245798

zapsaný v živnostenském rejstříku – úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:

Úřad městské části Praha 5, č.j.: ZIV/U12866/2019/Pro

kontaktní údaje: +420 705 005 007, info@ecyklistika.cz, www.ecyklistika.cz
(dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.ecyklistika.cz (dále jen „e-shop“).

1.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

1.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (dále také „reklamace“) jsou upraveny v čl. 7 Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího (dále jen „VOP“).

1.2.  Tento reklamační řád v souladu s bodem 7.13 VOP doplňuje ustanovení čl. 7 VOP o doporučené postupy při uplatňování práv a povinností z vadného plnění (reklamací).

2.       doporučené postupy PŘI uplatnění práva z vadného plnění

2.1.  POŠKOZENÁ ZÁSILKA PŘI PŘEVZETÍ

2.1.1. Při přebírání zásilky si kupující pečlivě zkontroluje její obal a celkový stav zásilky. Pokud je již při převzetí patrné, že zásilka není v pořádku, oznámí tuto skutečnost přepravci a zásilku nepřebere. Informuje také prodávajícího (info@ecyklistika.cz, 705 005 007).

2.2.  POŠKOZENÝ OBSAH ZÁSILKY AŽ PO JEJÍM PŘEVZETÍ

2.2.1. Pokud je obal zásilky v pořádku, ale zboží uvnitř zásilky je poškozené, je třeba co nejdříve událost nahlásit prodávajícímu (info@ecyklistika.cz, 705 005 007) a současně podat bezodkladně reklamaci u dopravce.

2.2.2. Lhůty jednotlivých dopravců, kdy je ještě možné podat reklamaci na poškozený obsah zásilky, se liší (bod 2.2.3.) K reklamaci u dopravce je třeba doložit v přípustné lhůtě od převzetí zásilky tyto náležitosti:

·    záznam o škodě – identifikace poškozeného zboží, popis poškození,

·   doložení fotodokumentace zásilky, a to zejména – celkový pohled na vnější obal, detail obalu v místě poškození, adresní etiketu dopravce, výplně a umístění zboží v balení, detail poškozeného zboží (celkový pohled a detail) a výrobní číslo zboží. Doporučuje se pořídit více fotografií z různých stran.

·    doložení kopie prodejní faktury / dodacího listu dokládající cenu zboží.

2.2.3.  Jak postupovat u podání reklamace u jednotlivých dopravců

Dopravce

Odkaz na web

Lhůta pro podání reklamace od převzetí zásilky

Kontakt

ZÁSILKOVNA

WEB

do 5 kalendářních dnů

216 216 516

reklamace@zasilkovna.cz

ULOŽENKA

VOP

do 2 pracovních dnů

pobočka Uloženky

777 208 204

reklamace@ulozenka.cz

PPL

WEB

do 3 pracovních dnů

225 331 500

reklamace@ppl.cz

ČESKÁ POŠTA

WEB

do 2 pracovních dnů

pobočka ČP

840 111 244

info@cpost.cz

2.3.  NEKOMPLETNÍ ZÁSILKA

2.3.1. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že je zásilka nekompletní (část zboží chybí nebo jednotlivé zboží je nekompletní), informujte o tom bez odkladu prodávajícího (info@ecyklistika.cz, 705 005 007) pro sjednání nápravy.

2.3.2. Do emailu info@ecyklistika.cz uvede kupující následující informace

·      číslo objednávky nebo faktury,

·      fotografie štítku s výrobním / produktovým číslem zboží, které je nekompletní,

·      popis chybějící části zboží nebo popis chybějícího zboží.

2.4.  ZÁMĚNA V ZÁSILCE

2.4.1. Postup uplatnění reklamace je analogický jako v bodu 2.3.1.

2.4.2. Do emailu na info@ecyklistika.cz uvede kupující následující informace

·      číslo objednávky nebo faktury,

·      fotografie štítku s výrobním / produktovým číslem zaměněného zboží,

·      popis zaměněného zboží, které bylo chybně doručeno

2.5.  VADA NA ZBOŽÍ BĚHĚM ZÁRUČNÍ DOBY

2.5.1. Týká se zboží, u kterého se během záruční doby projevila vada, která opravňuje kupujícího k uplatnění práva z vadného plnění (k podání reklamace) dle čl. 7 VOP.

2.5.2. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v co nejkratší možné době, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů (od doručení reklamace), jak mu ukládá zákon.

2.5.3. Kupující může reklamaci řešit buď sám zasláním do servisního střediska výrobce zboží nebo prostřednictvím prodávajícího.

2.5.4. Postup při uplatnění reklamace v servisním středisku

·    jde o nejrychlejší způsob vyřízení reklamace,

·    seznam servisních středisek je v návodu ke zboží, v záručním listě nebo také na internetových stránkách výrobce,

·    před odesláním zboží k reklamaci je doporučeno servisní středisko telefonicky předem kontaktovat,

·    před odesláním zboží do servisního střediska je doporučeno ho důkladně zabalit, aby bylo chráněno proti poškození při přepravě,

·  společně se zbožím zašle kupující kopii nákupního dokladu (faktury), průvodní dopis s přesným popisem závady a kontaktní informace (telefon, email). V případě, že byl u zboží při jeho zakoupení prodávajícím vyplněný a potvrzený záruční list, přiloží ho kupující k zásilce.

2.5.5.  Postup při uplatnění reklamace u prodávajícího

· před odesláním zboží je kupujícímu doporučeno o reklamaci zboží předem informovat prodávajícího (info@ecyklistika.cz, 705 005 007),

·   je doporučeno zboží důkladně zabalit, aby nedošlo k poškození při přepravě, nejlépe do původního obalu od zboží a následně do kartonové krabice,

·   kupující odesílá zboží prodávajícímu kompletní, včetně veškerého příslušenství,

·   pro rychlou identifikaci je doporučeno kupujícímu přidat do zásilky se zbožím kopii prodejního dokladu (fakturu) a průvodní dopis s popisem závady. Pro tyto účely je možné (nikoliv povinné) využít formulář „Průvodní dopis k reklamaci“ který je ke stažení na internetové stránce e-shopu,

·   adresa pro zaslání reklamovaného zboží prodávajícímu je

Mgr. Petr Hejný, Chlupáčova 1176/10, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00.

·   prodávající odešle zboží dle svého uvážení nebo v souladu s podmínkami výrobce / dodavatele zboží k odbornému posouzení vady do servisního střediska, a to zejména v případech, kdy není vada zřejmá, projevuje se nahodile a v dalších obdobných případech vyžadujících odborné posouzení.

·   Prodávající informuje kupujícího o průběhu a výsledku reklamace bez odkladu.

V Praze dne 1.10.2019

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.